web analytics

BẦU TRỜI THÁNG TƯ

Tôi đã thấy một khung trời ảm đạm
Xám xịt, tối tâm
Thời gian ngưng đọng và tương lai đứng yên
Lời cầu nguyện tắt lịm , vô vọng
Những chiến hữu tử thủ đã nằm xuống
Tiếng súng đã im hơi, uất nghẹn
Nước mắt tôi cũng đọng lại không còn chảy xuống
Ôi dân tôi,đồng bào tôi đi vào khổ nạn
Những kẻ xâm lăng đã thắng
Nhờ cỏng rắn cắn gà nhà
Nồi da xáo thịt
Cơ hội đánh giặc mướn
Khí giới nợ vay mượn Nga Tàu chồng chất
Chỉ cố giết nhau để giành thêm đất, mà dâng cho giặc
Họ đánh giặc mướn, mà nói là để thống nhứt
Tròng cổ dân trong mọi lệ thuộc
Đâu chỉ họ cố làm nô lệ, tự mình trói buộc
Người dân Nam bị giải phóng có vui mừng đâu
Được thống nhứt họ đều hiểu bị tròng cổ ách Nga Tàu
Chỉ những kẻ cuồng tín khát máu đồng bào
Không thể hiểu
Kìa họ trơ tráo giành giựt cướp chiến lợi phẩm
Đồng hồ ,tv, máy giặt, tủ lạnh…
Vội vơ vét cho nhanh chở về miền bắc
Đảng giữ hết dùm cho dân Nam an lòng
Sẫn sàng làm kẻ chiến bại
Đi vùng kinh tế mới
Khi lính ngụy sẽ vô tù cải tạo chết dần, mòn mõi

Chương Hà

Bạn cũng có thể thích...