web analytics

Bình Minh Ló Dạng

Đăng Nguyên   Bóng tối bao phủ lên tổ chức Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (VBVNHN) kéo dài trên ba mươi năm. Không nói ai cũng biết, ngọn nguồn tại sao và từ đâu? May thay! Sự xuất hiện của những người bạn trẻ chịu dấn thân, hy sinh […]

Tiếp tục đọc . . .

TÂM THƯ TÂN NIÊN 2018

Trung Tâm VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE Hiển dương những Tiếng Nói của Lương Tâm và các Tiếng Lòng Vang Vọng của người Việt Nam khắp thế giới Promote the Voices of Conscience and the Echoes of Compassion of Vietnamese across the Globe January 1, […]

Tiếp tục đọc . . .

Định Mệnh

Không muốn khóc vì làm người: phải khóc! Tắt nụ cười từ thuở giặc vào Nam. Con phố bấy giờ đìu hiu tang tóc. Xứ Thành Đồng chẳng còn bóng danh lam. Ngôi trường cũ lũ học trò đâu mất. Hàng phượng già quên trổ nụ. Hè sang! Cả Dân […]

Tiếp tục đọc . . .

Nàng Là Hoàng Hậu của Lòng Ta

Ta khen em lộng lẫy vô cùng. Như nàng Tiên Nữ chốn Vương Cung. Bệ rồng Vua cúi hôn Hoàng Hậu. Ôm ấp giai nhân quên Cửu Trùng. Nàng nhẹ gót hài quyện áng mây. Thướt tha dáng liễu sánh vai gầy. Vóc nàng ngọc chuốt xinh hơn mộng. Đến […]

Tiếp tục đọc . . .

Là Người Lính

Là Người Lính hãy bền gan tranh đấu. Khi Quê Hương Dân Tộc còn mịt mù. Ngọn Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ thiên thu. Tung bay khắp trên nền trời đất Việt. Là Người Lính thuở tung hoành khí tiết. Máu anh hùng bất diệt tận buồng tim. Khi quân […]

Tiếp tục đọc . . .

Lại Một Mùa Xuân Tha Hương

Mấy chục Mùa Xuân vẫn nhớ nhà. Vui gì trên đất nước người ta. Không mai nên Tết buồn hiu hắt. Chẳng pháo thành Xuân khó đậm đà. Thoảng thấy lạnh lùng se cánh gió. Vẳng nghe eo óc giục canh gà. Nhìn lên tờ lịch thêm hờn tủi. Mới […]

Tiếp tục đọc . . .