web analytics

Chiến Sĩ Trận Vong

Chiến sĩ trận vong, nát cõi lòng Bao người nằm xuống, vẹn non sông Anh đi chiến đấu nơi tiền tuyến Dẫu xả thân minh cuộc tử vong Tay gươm tay súng vung trong gió Quyết chí xung phong giữ cõi bờ Trong ta ghi nhớ đau lòng mãi Nhũng […]

Tiếp tục đọc . . .

Hoa…mùa chinh chiến

 Lê Phi Ô Thương em nén tiếng thở dài Nợ em một cuộc tình phai mất rồi ! * Tôi chợt thức giấc, miệng khô đắng vì khát. Theo thói quen tôi ngồi bật dậy để tìm nước uống, vừa xoay người chống tay ngồi lên, cạnh sườn trái tôi […]

Tiếp tục đọc . . .

NGƯỜI ĐÃ ĐI RỒI

Người đã đi rồi,… tôi ở lại, Viết thêm trang cuối của bài thơ. Cho dù: “mực đã khô thương nhớ”, Tình đã phủ trong lớp bụi mờ. Người đã đi rồi,… tôi ở lại, Nghe: “mưa rơi nhẹ…phủ trời mơ”. Ngắm trăng ngã bóng…mà: nhung nhớ, Nghe gió xóay […]

Tiếp tục đọc . . .

Vô Đề

Xin là trăng Cổ Mộ Chờ Long Nữ tinh tuyền Tắm ánh vàng tịnh độ? Lãng du mộng sơ nguyên Xin làm dị nhân khách Kéo mây trắng che trời Chở thu về hoang lộ Nửa đêm chờ sao rơi. Tạo Ân

Tiếp tục đọc . . .

SẮC Hầu Như KHÔNG

Đọc sách đạo, ngẫm lời Phật dạy Đem thực hành vẫn khó lắm thay ! Dưới cây, bên nước suối ngàn Tịnh tâm, thiền định, tìm đàng tu thân Tham chi mãi hồng trần danh lợi? Sân si nhiều, nghiệp đợi ngày sau Quán tâm, bố thí, nguyện cầu Cầu […]

Tiếp tục đọc . . .

XƯA & NAY

Xưa… tay bồng súng thiệt vững vàng, Nay… tay bế cháu cũng hiên ngang. Cuốn theo hai chữ thời gian, Trăm năm cuộc sống rõ ràng định phân. Xưa… danh lợi phù vân chưa tỏ, Nẻo công danh là ngõ mơ vào. Tước quyền là giấc chiêm bao, Giàu sang, […]

Tiếp tục đọc . . .