web analytics

Tìm hiểu những giá trị truyền thống văn hóa dân tộc Việt Qua trống đồng cổ Ngọc Lũ Việt Nam

Hà Anh Phương
VB/Tây Nam Hoa Kỳ

 Trống đồng cổ Ngọc Lũ Việt Nam. 

 
Suốt chiều dài lịch sử hơn bốn ngàn năm văn hiến, tổ tiên ta đã dùng những giá trị truyền thống văn hóa dân tộcViệt, được ghi trên trống đồng cổ Việt Nam, để hướng dẫn dân tộc ta được khỏe mạnh, hạnh phúc thành công chiến thắng xâm lăng, giữ vững đất nước, sáng tạo văn hương nghệ thuật kỳ tài. Nhờ đó,dân tộc ta mới không bị đồng hóa sau hàng ngàn năm do Tầu đô hộ.

Những gía trị truyền thống tuyệt vời đó, da được các triết gia, và các nhà khảo cổ ghiên cứu giải mã ý nghĩa cac hình tượng (tròn vuông, cong), các huyền số (2,3) được diễn tả trong huyền thoại ca dao, trên hoa văn các trống đồng cổ Việt Nam, hoặc trong đời sống của dân tộc ta, do tổ tiên ta đã để lại, vì thủa xưa chưa có chữ viết. Rồi đối chiếu với những thành quả lịch sử, văn hương và đời sống của dân tộc ta, những giá trị truyền thống văn hóa dân tộc Việt đã được ghi lại , và được phổ biến.

Từ đó, ta tháy rát nhiều hình tượng Tròn vuông, cong, và huyền số 2, 3 trong đời sống dân tộc ta. Như Tết ta phải có 3 ngày. Mặc áo dài trên 2 khuy dưới 3 nút. Đám cưới phải có trầu, cau, vôi.(số 3). Các đồ cúng như lư, tước, giả phải có 2 tai 3 chân. Đồ táng xưa có bộ 3 cái chạc (chạc tức là 2). Nhà phải 3 gian 2 chái. Xưa kia vua đi xe phải mui tròn, thùng vuông. Đồng tiền xưa phải hình tròn lỗ vuông. Người quân tử phải đội nón tròn đi giầy đầu vuông. Các bà đi hài cong. Mái nhà cong, thuyền rồng cong v.v.

Tất cả những hình tượng và huyền số diễn tả, đều có ý nghĩa là sống hòa hợp đem lại tốt đẹp,

Những giá trị truyền thống văn hóa dân tộc Việt.
HÌNH ẢNH DIỄN TẢ GÍA TRỊ SỐ 1.

Nhìn mặt trống đồng Ngọc Lũ I, chúng ta sẽ thấy ở chính giữa là hình mặt trời có nhiều tia sáng (Trời). Rồi ra phía ngoài là vòng những đoàn người nhảy múa (Người). Kế tiếp là đến vòng những đoàn gà, đoàn hươu nai đang đi nhộn nhịp. Tiếp theo là vòng các đoàn chim mỏ dài đang bay, xen kẽ là chim mỏ ngắn đang đứng. (Đất). Đó diễn tả : TRỜI ĐẤT NGƯỜI HÒA HỢP. Ý nghĩa : Sống Hòa hợp Thiên nhiên Nhân Bản, để được khỏe mạnh tốt lành, đem lại hạnh phúc thành công yên vui.

KẾT QUẢ. Nhờ giá trị này, dân tộc ta mới biết sống thế nào để được khỏe mạnh tốt lành, đem lại hạnh phúc thành công yên vui. Tục lệ Tết Ta đã diễn tả Trời Đất Người hòa hợp, là Tam Tài, là Đạo Ba, là Chân lý sang ngời của dân tộc ta.

HÌNH ẢNH DIỄN TẢ GÍA TRỊ SỐ 2.

Nhìn mặt trống đồng Ngọc Lũ I, chúng ta sẽ thấy có hai hình Mái nhà cong đối xứng nhau giữa mặt trống, một nhà trên nóc có một chim đậu. Còn nhà kia có hai chim đậu . Đó diễn tả :  MÁI NHÀ CONG. Ý nghĩa : Sống Hòa hợp để được hạnh phúc thành công.

KẾT QUẢ. Nhờ giá trị này, trong các gia đình của dân tộc ta ,mọi người biết sống Hòa hợp với nhau đã được hạnh phúc thành công.Nhìn thây mái cong như nhà thờ Phát Diệm , chùa Một Cột, hay nét cong áo dài, ta hãy cố gắng sống hòa hợp để được hạnh phúc.

HÌNH ẢNH DIỄN TẢ GÍA TRỊ SỐ 3.

Nhìn trên thành trống đồng Ngọc Lũ I, chúng ta sẽ thấy có 6 chiếc thuyền cong đầu rồng.

Hình thuyền rồng cong chở các chiến sĩ. Rồng chỉ sức mạnh, cong là hòa hợp đoàn kết, chiến sĩ để bảo vệ dân làng, chống xâm lăng..

Đó diễn tả : THUYỀN RỒNG CONG. Ý nghĩa : Đoàn kết là sức mạnh để chiến thắng xâm lăng.

KẾT QUẢ. Nhờ giá trị này, Hai Bà Trưng, vua Ngô Quyền, Đức Trần Hưng Đạo v.v. đã được toàn dân đoàn kết một lòng, tạo sức mạnh đã chiến thắng oai hùng mọi quân xâm lăng.

HÌNH ẢNH DIỄN TẢ GÍA TRỊ SỐ 4.

Nhìn mặt trống đồng Ngọc Lũ I, chúng ta sẽ thấy tất cả những đoàn người nhưng đoàn chim, thú đều đi theo hướng ngược kim đồng hồ.

Xưa kia, trong xã hội Việt Nam, người ta bảo vệ những người yếu và được gọi là Tả đản. Rồi tạo được sức mạnh, người ta đã cùng nhau đi theo bên trái, và cài khuy áo dài ngược lại thành bên trái (tức Tả Nhậm),  để diễn tả lấy yếu thắng mạnh, lấy nhu thắng cương..

Đó diễn tả : ĐI THEO TẢ NHẬM, VÀ BÊN TRÁI . Ý nghĩa : Mưu trí, Lấy yếu thắng mạnh, để chiến thắng xâm lăng.

KẾT QUẢ. Nhờ giá trị này, vua Lê Lợi thế yêu, nhưng mưu trí đã đanh du kích 10 năm, đã chiến thắng quân Minh. Và vua Quang Trung chuyển quân thần tốc ra Bắc, đánh bất ngờ mồng 3 Tết, tiêu diệt 20 vạn quân Thanh đang say sưa mừng thắng vào Hà nội.

HÌNH ẢNH DIỄN TẢ GÍA TRỊ SỐ 5.

Nhìn mặt trống đồng Ngọc Lũ I, chúng ta sẽ thấy mặt trống được phân biệt  làm đôi một nửa chẵn một nửa lẻ : Nửa chẵn gồm có : Đàn gà 4 cặp, Đoàn múa 6 người, Nóc nhà 2 chim. (Âm).  Nửa lẻ gồm có : Đàn gà 3 cặp. Đoàn múa 7 người. Nóc nhà 1 chim. Dương).   Đó diễn tả : SỐNG VỚI ÂM DƯƠNG. Ý nghĩa :  Sống Dung hòa hai chiều đối nghịch,  để được hạnh phúc thành công.

KẾT QUẢ.  Nhờ giá trị này, vợ chồng chung thủy, con cái hiếu thảo. Các hội   đoàn đạt được hợp  nhất thành công.

HÌNH ẢNH DIỄN TẢ GÍA TRỊ SỐ 6. 

Nhìn trống đồng Ngọc Lũ I, chúng ta sẽ thấy mặt trống có nhiều chim. Nên Mặt trống được tương trưng cho Tiên. Còn thành trống có 6 thuyền rồng. Nên Thành trống được tượng trưng cho Rồng. Đó diễn tả : BIỂU TƯỢNG TIÊN RỒNG. Ý nghĩa : Hun đúc tinh thần tài trí như Tiên và sức khỏemạnh mẽ như Rồng, để được hạnh phúc thành công. Ý nghĩa : Hun đúc tinh thần tài trí như Tiên và sức khỏe mạnh mẽ như Rồng, để được hạnh phúc thành công.

KẾT QUẢ.  Nhờ giá trị này, dân tộc ta đã có các danh nhân kỳ tài như:  Nguyễn Du, Lê Qúy Đôn, Đoàn Thị Điểm v.v. Và có những người sức khỏe  mạnh mẽ như Lê Văn Khôi  dùng tay không bắt  cọp dữ,  hoặc Lý Ông Trong có sức  khỏe làm quân Tần bỏ chạy.

GHI CHÚ: XIN XEM HÌNH ẢNH DIỄN GIẢI Ở PHẦN CUỐI.

CHÚ THÍCH:  Ý NGHĨA CÁC HÌNH TƯỢNG VÀ HUYỀN SỐ.

Xưa kia, Tổ tiên ta đã chiêm nghiệm Thiên văn, Nhìn Trời Đất,. * Vào mùa Hè, thấy Trời tươi sáng, Đất nở hoa, đã suy ra là vì Hòa hợpđược tốt đẹp. Nên Trời Đất cónghĩa là Hòa hợp,tốt đẹp.

* Vào mùa xuân, thấy Trời tươi sáng,Đất nở hoa, Người vui tươi., đã suy ra Trời Đất Người hòa hợp đem lại tốt đẹp, thành công., yên vui.                   

Rồi từ ý nghĩa Hòa hợp tốt đẹp, tổ tiên ta đã sáng tạo dùng các hình tượng và huyền số, vì thủa xưa chưa có chữ viết, để diễn tả  những tư tưởng lãnh đạo, những giá trị truyền thống, những phong tục tập quán, đem lại tốt đẹp hạnh phúc thành công, yên vui cho dân tộc ta.. 

Các hình tượng và huyền số được diễn tả như sau:

Tròn = là hình tượng = chỉ Trời, vì mặt trời tròn.

Vuông= là hình tượng = chỉ Đất, vì xưa cho rằng trái đất vuông.

Đường cong = là hình tượng = chỉ Trời Đất hòa hợp.=tốt đẹp

 (Đường cong do Tròn vuông đúc thành, vì nếu ghép tròn vuông lại với nhau thành đường cong là Trời dất hòa hợp=tốt đẹp).

Số 2 = là huyền số = chỉ Trời Đất, hòa hợp, tốt đẹp, đoàn kết.

Số 3 = là huyền số = chỉ Trời Đất Người hòa hợp =tốt đẹp, thái hòa, thành công , yên vui..                     

Trời Đất Người hòa hợp = có ý nghĩa là Tam Tài, Đạo Ba, Chân lý sáng ngời của dân tộc ta.,được gọi là Hòa hợp Thiên nhiên Nhân bản, tức  hòa hợp với thiên nhiên, hòa hợp với bản thiện (Nhân bản), để con người được khỏe mạnh tốt lành, đem lại hạnh phúc thành công yên vui ..

Do đó,dùng hình tượng và huyền số để diễn tả ý nghĩa :

Tết ta phải có 3 ngày.( sổ 3=Hòa hợp thiên nhiên nhân bản= sống hạnh phúc yên vui) Mặc áo dài trên 2 khuy dưới 3 nút. (sồ 2,3= hòa hợp, tốt đẹp). Đám cưới phải có đủ 3 thứ là trầu cau vôi (sổ3). Các đồ cúng như lư, tước, giả đều có 2 tai 3 chân. Xưa vua đi xe mui tròn, thùng vuông.(Trời Đất=tốt đẹp) Đồng tiền hình tròn lỗ vuông. Ngườii quân tử đội nón tròn, đi giầy đầu vuông. Các bà đi hài cong (Trời đất hòa hợp=tốt đẹp). Mái nhà cong, thuyền rồng cong v.v.   

Vậy, mỗi khi nói đến Trời Đất hoặc Trời Đất Người, hay là khi thấy Số 2 ,3,  Tròn Vuông, Đường Cong  hay là ở dưới mái chùa cong, mái nhà thờ  cong, hoặc là mặc áo dài trên 2 khuy dưới 3 nút v.v.  là chúng ta phải nhớ ngay đó là biểu tượng của Hòa hợp tốt đẹp, là Chân lý sáng ngời của dân tộc ta. Chúng ta hãy cố gắng Sống hòa hợp với tình thương yêu đoàn kết, để được hạnh phúc .  

Ngoài huyền số  2 và số 3, còn có nhiều huyền số nữa. Như:

Số 5 (là số 2+3)=tức Ngũ hành= chỉ là chu kỳ chuyển biến từ Âm qua Dương, hoặc từ Dương qua Âm, của một quá trình 5 tác hợp liên hệ cụ thể tương quan giữa sự vật hoặc sự việc.

Số 9.  Số 9 là bội số của số 3. (3 X 3 =9). Số 9 tượng trưng cho Cửu Trù, cho Cửu Lạc, là 9 phép nước của dân Lạc Việt đã dùng để nước được thịnh trị. Trên trống đồng Ngọc Lũ, ta thấy vòng ngoài có 36 con chim (18 con mỏ dài +18 con mỏ ngắn) tức cặp đôi 2 số 9= 36. Trên trống đồng Sông Đà và Sông Hồng, ta thấy 18 con chim mỏ dài (tức 2 số 9).

Trong truyện cổ Ca Tu của ta, có rất nhiều số 9. Đọc 5 trang đếm được 16 số 9. Trong huyền thoại Hồng Bàng, có 18 đời Hùng Vương (tức 2 số 9). Hoặc thành Cổ Loa được truyền tụng có 9 vòng, rộng 9 dặm v.v. Tóm lại, tất cả đều nói lên dân tộc Lạc Việt đã sống có mẫu mực để nước  thịnh trị.

HÌNH ẢNH DIỄN TẢ CÁC GIÁ TRI.

HÌNH ẢNH  DIỄN TẢ GÍA TRỊ SỐ 1.


HÌNH ẢNH DIỄN TẢ GÍA TRỊ SỐ 2.


Nhìn thấy mái cong như nhà thờ Phát Diệm , chùa Một Cột, hay nét cong áo dài, ta hãy cố gắng sống hòa hợp để được hạnh phúc.HÌNH ẢNH DIỄN TẢ GÍA TRỊ SỐ 3

Trống Đồng Cổ Ngọc Lũ

Thuyền Rồng Cong

KẾT QUẢ.  Nhờ giá trị này, Hai Bà Trưng, vua Ngô Quyền, Đức Trần Hưng Đạo  v.v. đã được toàn dân đoàn kết một lòng, tạo sức mạnh đã chiến thắng  oai hung mọi quân xâm lăng


HÌNH ẢNH DIỄN TẢ GÍA TRỊ SỐ 4. 


HÌNH ẢNH DIỄN TẢ GÍA TRỊ SỐ 5.

Mặt trống đồng Ngọc Lũ I

Vợ chồng chung thủy

Hội đoàn hợp nhất thành công


  HÌNH ẢNH DIỄN TẢ GÍA TRỊ SỐ 6.

Mặt trống: tượng trưng TIÊN

Thành trống: tượng trưng cho RỒNG

KẾT QUẢ.  Nhờ giá trị này, dân tộc ta đã có các danh nhân kỳ tài như:  Nguyễn Du, Lê Qúy Đôn, Đoàn Thị Điểm v.v. Và có những người sức khỏe mạnh mẽ như Lê Văn Khôi dùng tay không bắt  cọp dữ, hoặc Lý Ông Trong có sức khỏe làm quân Tần bỏ chạy

Lê Quý Đôn

Lý Ông Trọng

 

 

 

Bạn cũng có thể thích...