web analytics

SỰ THẬT NHƯ GIẢ TƯỞNG

Chiếc máy bay Malaysia MH 370 mất tích tháng 3-8-2014. Tin tức trên Ti-Vi Tin tức trên báo chí Mọi người ai cũng biết Cả thế giới đều hay nguyên cả chiếc máy bay chở 239 người biến mất * giữa thanh thiên bạch nhật Sự thật hay giả tưởng […]

Tiếp tục đọc . . .