CẢM TÁC TỪ BÀI THƠ HẠNH NGỘ

-Tặng các văn thi hữu dự Đại Hội VBVNHN kỳ XI tại Toronto -Riêng tặng VH Trang Châu “Y sĩ tiền tuyến” (*) tôi ơi Đọc thơ “Hạnh ngộ” – vơi lời bi ca “Mẹ ơi, con mẹ đã già Giữ quê, quê nát, giữ nhà, nhà tan!” (**) Sau […]

Tiếp tục đọc . . .

Ly Hoan

Tha hương đã hết một đời Niềm vui chưa tới, nỗi buồn vẫn mang Ê chề một kiếp nhân gian Nhưng lòng đã quyết gian nan xá gì   Đời Văn Bút, bạn cùng tôi Chung tay gánh vác, cảm than nỗi gì Trang Châu, Thế Giác, Văn Tùng Thiên […]

Tiếp tục đọc . . .

Hạnh Ngộ

lũ chúng ta, quá nửa đời, lớn khôn trong lửa đạn rồi xa quê đắng cay, hận tủi ê chề trăm muôn bão tố, tứ bề gian nan vươn lên từ đống tro tàn vun than lịm tắt nên than lửa hồng bấy nhiêu năm, bỗng một lần, tha phương […]

Tiếp tục đọc . . .