Hội Ngộ

Hội Ngộ Nguyễn Thế Giác Kính anh Trang Châu, Cho tôi mượn vận và chữ cuối trong bài thơ Hội Ngộ, để diễn đạt tư tưởng mình. Chúng mình giờ cũng cuối đời. Lên công xuống tấn một thời! Mất quê. Thẹn lòng chén đắng ê chề. Vì đâu? Ta […]

Tiếp tục đọc . . .