Vương Thúy Kiều

Một lần gặp gỡ một đời vương Bỉ sắc tư phong lắm đoạn trường Dòng tiểu khê sầu khơi mệnh bạc Tiếng hồ cầm khóc vận thê lương Nhẹ tình đành đoạn lòng trăm mối Nặng hiếu nỡ vùi thân tứ phương Sông nước Tiền Đường trôi khổ nạn Ba […]

Tiếp tục đọc . . .