web analytics

CHIỀU THU VÀNG

Chiều xưa, em suối tóc xanh Bên anh rừng vẫn nắng hanh Xuân thì Lối xưa cỏ mọc xanh rì Hoa vàng chen lá thầm thì bên nhau Chiều Hè nắng ấm tình sầu Yêu thương nồng ấm, nhip cầu tơ duyên Trải qua bao cảnh truân chuyên Anh hùng […]

Tiếp tục đọc . . .

ĐÔNG QUA XUÂN ĐẾN

Người đi muôn hướng về trăm phương Gió lạnh tàn đông tuyết ngập đường. Cố quốc mịt mờ tin nhạn vắng Quê người hiu hắt gió mưa sương. Thương sao dáng Mẹ lo tần tảo Nhớ quá tình Cha trải dặm trường. Đằng đẳng bao năm xa chốn cũ Ảnh […]

Tiếp tục đọc . . .