web analytics

Hội Ngộ

Hội Ngộ Nguyễn Thế Giác Kính anh Trang Châu, Cho tôi mượn vận và chữ cuối trong bài thơ Hội Ngộ, để diễn đạt tư tưởng mình. Chúng mình giờ cũng cuối đời. Lên công xuống tấn một thời! Mất quê. Thẹn lòng chén đắng ê chề. Vì đâu? Ta […]

Tiếp tục đọc . . .

The Vietnamese

Across this magnificent universe from the four corners of this wonderful earth emerged a people, simple but resolute, upholding their own uniqueness They have never been the strongest and certainly they are not the grandest but truly they believe good deeds shall prevail over evil They have never been the […]

Tiếp tục đọc . . .

CẢM TÁC TỪ BÀI THƠ HẠNH NGỘ

-Tặng các văn thi hữu dự Đại Hội VBVNHN kỳ XI tại Toronto -Riêng tặng VH Trang Châu “Y sĩ tiền tuyến” (*) tôi ơi Đọc thơ “Hạnh ngộ” – vơi lời bi ca “Mẹ ơi, con mẹ đã già Giữ quê, quê nát, giữ nhà, nhà tan!” (**) Sau […]

Tiếp tục đọc . . .

Ly Hoan

Tha hương đã hết một đời Niềm vui chưa tới, nỗi buồn vẫn mang Ê chề một kiếp nhân gian Nhưng lòng đã quyết gian nan xá gì   Đời Văn Bút, bạn cùng tôi Chung tay gánh vác, cảm than nỗi gì Trang Châu, Thế Giác, Văn Tùng Thiên […]

Tiếp tục đọc . . .