NHẬU

Bàn nhậu tưng bừng mấy bợm già Sừng sừng hăng tiết chuyện Kinh Kha Chiến trường nghiêng ngả anh hùng cụng Trận mạc lắc lư tráng sĩ khà Nghỉ trận áo phanh xương thấy ngực Dưỡng quân quần xệ bụng lòi da “Dô, dô” hảo tửu nghìn chung ngọt Túy […]

Tiếp tục đọc . . .

BÀI HÀNH BỐN MƯƠI

Lỡ gánh đàn gươm tráng sĩ hề Ngựa hồng mỏi vó gối chồn tê Trăm năm giấc mộng đời đã lỡ Một đi – tráng sĩ sẽ quay về. Tứ thập ngũ niên tựa bóng câu Đất khách lạnh lùng – hề tiêu dao Câu thơ buổi sáng – ngùi […]

Tiếp tục đọc . . .

Cạn Ly

Chưa gặp cạn ly mà đã say Say tình bằng hữu đan lưu luyến Say nghĩa thiên thư kết tương phùng Ai luyến tranh hùng mong khải sự Riêng ta say mãi với bạn hiền Trời nhờ, xin giao dùm gươm báu Đất cậy, mong giúp kiếm trợ thân Thiên […]

Tiếp tục đọc . . .