web analytics

Trả Nợ

Ngửa tay xin trả nợ đời Trăm năm đoạn gốc, hẹn lời kiếp sau Gió cười xao xác bờ lau Nghìn xưa mù thẳm, ngàn sau mịt mùng Xoa tay vầng trán mông lung Gẫm câu “Thiên địa vô cùng…” hụt hơi Khoanh tay ngẩng mặt hỏi trời: “Một thân […]

Tiếp tục đọc . . .