web analytics

Ảnh Hoa Rau Muống

Lá thu… Buổi trưa, tản bộ giữa mùa thu trong một công viên ở bên Vancouver.  Trời cũng vừa tạnh mưa.  Tôi dừng lại dưới một cây phong. Gió lay nhẹ làm mấy giọt nước còn đọng lá rơi xuống. Cảnh thật yên, mát. Tôi đạp lá êm nhẹ, có […]

Tiếp tục đọc . . .