web analytics

DONALD JOHN TRUMP, Ông là ai?

Lê Quốc * – Là Tổng Thống thứ 45 Hợp chúng Quốc Hoa Kỳ, nhưng là một Tổng Thống ồn ào nhứt lịch sử Mỹ, xông pha trong giông bão chính trường như một chiến sĩ dưới làn tên mủi đạn ngoài mặt trận – Ai theo dõi thời cuộc […]

Tiếp tục đọc . . .

CUỘC CHẠY ĐUA MARATHON 100 NĂM

Lê Quốc CHIẾN LƯỢC BÍ MẬT CỦA TRUNG QUÓC ĐỂ THAY THẾ MỸ TRONG VAI TRÒ SIÊU CƯỜNG LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI. The Hundred -Year Marathon : China’s secretStrategy to Replace America as the Global Superpower by Michael Pillsbury Cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Cọng đã âm ỉ […]

Tiếp tục đọc . . .