web analytics

Ban Chấp Hành

BAN  CHẤP  HÀNH  2018-2020
Chủ tịch Vịnh Thanh Dương Thành Lợi
Đệ Nhất Phó Chủ tịch  Nhất Hùng Trần Quang Định
Đệ Nhị Phó Chủ tịch  Lê Hữu Liệu
Tổng Thư Ký Thanh Sơn Nguyễn Anh Sơn
Thủ Quỹ Tuyết Nga Nguyễn Thị Tuyết Nga

Chủ tịch Vịnh Thanh Dương Thành Lợi

ͼ  Thuyền nhân thiếu niên từ Sài Gòn vượt biên xa gia đình từ năm 14 tuổi, định cư tại Bắc Mỹ đầu năm 1980 sau hải trình gian nan khắc nghiệt.

ͼ  Tốt nghiệp Danh Dự Ưu Hạng (Cum Laude) Cử Nhân Kinh Doanh Danh Dự (B.Comm.Honours), Tiến Sĩ Luật (Juris Doctor) từ University of Ottawa, Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA) từ University of Toronto, Canada.

ͼ  Nguyên Chuyên Gia Dự Phóng Kinh Tế và Tổ Chức Chiến Lược công ty Năng Lượng ICG (Analyst, Economic Forecast and Strategic Planning).

ͼ  Nguyên Biện Lý đặc trách truy tố hình sự Viện Công Tố Toronto, Bộ Tư Pháp Ontario, Canada (Ministry of the Attorney General).

ͼ  Luật sư, Lloyd Duong Attorneys Atrium, Toronto, Canada từ năm 1994.

ͼ  Thành viên Luật Sư Đoàn vùng Thượng Canada (Law Society of Upper Canada) từ năm 1994, hội viên thường trực nhiều tổ chức như Viện Quân Lực Hoàng  Gia Canada (Royal Canadian Military Institute) từ năm 1994.

ͼ  Sáng lập:      Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tỉnh bang Ontario
Diễn đàn Dân Chủ
Liên mạng Nạn Nhân Formosa

ͼ  Thuyết trình tại nhiều hội nghị ở Gia Nã Đại và Hoa Kỳ, tổ chức nhiều sinh hoạt xã hội và thiện nguyện như Ngày Boat People SOS gây quỹ giúp thuyền nhân, biểu tình chống cưỡng bách hồi hương, xuống đường vì nhân quyền cho Việt Nam, Đại Hội Văn Nghệ Lòng Mẹ, trại hè Giữ Lửa, thực hiện đặc san Lòng Mẹ, phục vụ tình nguyện ở trại tị nạn trong vai trò luật sư trợ giúp thuyền nhân kháng cáo với Liên Hiệp Quốc, tổ chức gây quỹ giúp nạn nhân bảo lụt, cố vấn và biện hộ miễn phí cho tổ chức tôn giáo, xã hội, vận động xây dựng Vietnamese Boat People Memorial Monument (Tượng đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam), v.v.

ͼ  Hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại từ năm 1997

Nguyên Chủ tịch Ủy Ban Văn Nghệ Sĩ Bị Cầm Tù (2009)
Nguyên Chủ tịch Chủ Tọa Đoàn Đại Hội VBVNHN kỳ 10 (2014)
Nguyên Diễn giả Hội Ngộ Văn Bút Hè 2015 (Orlando)
Nguyên Trưởng Ban Tổ Chức Trại Hè Văn Bút 2016 (Houston)
Cố vấn Ban Chấp Hành VBVNHN (2014-17)
Thành viên Ủy Ban Tu Chính Điều Lệ và Nội Quy VBVNHN (2016-2017)

Tác phẩm:     

Anh ngữ: The Boat People: Imprints on History được nhiều thư viện lưu giữ như Canada’s Digital Collections, Southeast Asian Archives, University of California at Irvine.
Assimilation versus Integration and the Vietnamese Youth’s Identity  (Youth Involvement and Community Development Conference sponsored by Heritage Canada)
Vietnam Triumph
Tranquility (in progress)
[Không kể các tham luận khác có tính cách chuyên nghiệp.]

Việt ngữ: Thuyền Nhân: Ấn Tích Lịch Sử
Triết Lý Quốc Trị Tây Phương
Triết Lý Quốc Trị Đông Phương
Tri Kỷ
Tịnh Tâm Thư
(ebook)

Đóng góp thiết thực phát triển
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại

1 [2009]  Liên lạc làm việc với PEN International trong vai trò Chủ tịch Ủy Ban Văn Nghệ Sĩ Bị Cầm Tù của VBVNHN.

2 [2011]  Thực hiện nhiều tài liệu Anh ngữ cho VBVNHN và liên lạc làm việc với PEN International nhằm giữ vững tổ chức Văn Bút vượt qua giai đoạn khủng hoảng 2011.  Thực hiện tài liệu Anh ngữ cho phái đoàn VBVNHN tham dự Đại Hội Văn Bút Quốc Tế 2011.

3 [2014]  Điều khiển thành công Đại Hội VBVNHN kỳ 10 vào tháng 12/2014 với sáng kiến cấp thởi bảo vệ tổ chức Văn Bút.

4 [2015]  Góp phần giữ vững tổ chức Văn Bút vượt qua giai đoạn khủng hoảng 2015 với nhiều tác luận Việt ngữ và Anh ngữ đề cao chính danh, vận động lưu giữ văn hữu ở lại với tổ chức VBVNHN và mời được nhiều cựu hội viên trở lại sinh hoạt.

5 [2015]  Liên lạc với nhiều cựu hội viên lão thành để học hỏi, nghiên cứu hàng ngàn trữ liệu và emails để thực hiện sử ký VBVNHN đầu tiên và duy nhất với tựa đề Đạo Đức và Sự Thật: Sơ Lược Lịch Sử Thăng Trầm của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại  (7/2015) được rất nhiều văn thi hữu khắp nơi truy cập tham khảo vì nhờ đó nắm vững các dữ kiện quan trọng về lịch sử Văn Bút (300+ trang và tiếp tục được cập nhật với nhiều dữ kiện mới được tiết lộ).

6 [2015]  Vận động phát triển Vùng Văn Bút ở Canada.  Trước đó Vùng này chỉ có vài hội viên không hội đủ số lượng đạt tư cách Vùng cũng như không có bất cứ sinh hoạt nào suốt nhiều năm.  Vùng Canada hiện nay thu hút sự góp mặt của nhiều hội viên kỳ cựu và tân hội viên, ra mắt tuyển tập Văn Bút và tổ chức dạ tiệc Văn Bút.

7 [2016]  Tổ chức thành công Trại Hè Văn Bút vào tháng 8-2016 được Thị Trưởng TP Houston tuyên dương là Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Days in Houston, Texas với văn bản Proclamation trao tặng ngay tại đất trại.

__________________________________________________

 

Đệ nhất Phó Chủ Tịch Nhất Hùng Trần Quang Định

ͼ Cựu Học Sinh Chu Văn An Sài Gòn
ͼ Cựu Sinh Viên Văn Khoa và Sư Phạm Sài Gòn
ͼ Dạy học từ năm 1975 đến 1980
ͼ Định cư tại Maryland USA
ͼ Đồng Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn
ͼ Tổng Thư Ký Văn Bút VNHN/ Đông Bắc Hoa Kỳ
ͼ Hội Trưởng Hội Thơ Ảnh Hoa Thịnh Đốn
ͼ Nhiếp ảnh gia Trại Hè Văn Bút 2016

Tác phẩm:

Tuyển Tập Thơ Nhất Hùng I (ebook)
Tuyển Tập Thơ Nhất Hùng II (ebook)

__________________________________________________

Đệ nhị Phó Chủ Tịch Lê Hữu Liệu

ͼ  Nguyên sinh viên Luật Khoa Sài Gòn
ͼ  Tốt nghiệp Quốc Gia Thương Mãi Sài Gòn (Ecole Nationale De Commerce de Saigon)
ͼ  Trưởng ty Thuế Vụ Tỉnh Châu Đốc trước 30-4-1975
ͼ  Nguyên Thủ Quỹ, Ban Đại Diện Vùng VBVNHN/Nam Hoa Kỳ
ͼ  Nguyên Trưởng Ban Quản Nhiệm Trại Hè Văn Bút 2016
ͼ  Đương kiêm Phó Hội Trưởng Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại

Tác phẩm:  Cỏ Cây Hoa Lá Thuốc Trời
Thi tập Một Thoáng Thu Xưa
CD Thơ Như Dòng Suối Ngọt

__________________________________________________

Tổng Thư Ký Thanh Sơn Nguyễn Anh Sơn

ͼ  Quê quán Dục Mỹ, Khánh Hòa.  Gia đình gốc Bắc di cư vào Nam năm 1954. Vượt biên đến trại tị nạn Pulau Bidong, Malaysia. Định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1981.  Hiện cư ngụ ở Orlando, Florida.

ͼ  Tốt nghiệp trung học Saint Peter’s Prep New Jersey, sinh viên Đại học Rutgers College Arts & Sciences, Newark, NJ.

ͼ  Thành viên Ban Tổ Chức kim Trưởng Ban Văn Nghệ của Trại Hè Văn Bút 2016 ở Houston, Texas.

ͼ  Nguyên Phó Chủ Tịch Nội Vụ Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida.

ͼ  Cộng tác với nguyệt san Phụ Nữ Diễn Đàn và các báo địa phương. Đóng góp trong nhiều sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt tham dự và phụ trách các chương trình văn nghệ.

ͼ  Hướng dẫn đội bóng đá Sài Gòn United ở Orlando, Florida.

ͼ  Nguyên Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Ban Đại Diện Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Đông Nam Hoa Kỳ.

ͼ  Đại biểu Đại Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kỳ 10 vào tháng 12-2014 ở Westminster, California.

Tác phẩm:  

Tri Kỷ
Tịnh Tâm Thư (ebook)

__________________________________________________

Thủ Quỹ Tuyết Nga Nguyễn Thị Tuyết Nga

        Bút hiệu khác:  Trăng Ngàn

ͼ  Sinh quán Hà Nội.  Di cư vào Nam năm 1954.

ͼ  Định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. từ năm 1992.  Hiện cư ngụ ở Orlando, Florida.

ͼ  Cựu Sinh viên Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt, cựu sinh viên Đại Học Luật Khoa Sài Gòn.

ͼ  Tốt nghiệp Đại Học Ngân Hàng.  Hai mươi năm kinh nghiệm trong nghành ngân hàng Việt Nam.

ͼ  Năng khiếu: Vũ và hội họa.   Sở thích: Thơ văn, đọc sách, nội trợ.

ͼ  Tham gia đóng góp với các hội đoàn, nhà thờ và cộng đồng Việt Nam tại Florida từ nhiều năm qua trong các Hội Tết, Lễ Tế Hai Bà Trưng, 30/4, v.v.

ͼ  Tham gia sinh hoạt văn học nghệ thuật tại Florida từ năm 1998 và nguyên là thành viên trong BCH Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ VAALA/FL suốt mười năm (cho đến tháng 2/2009). Phụ trách vai trò MC cho nhiều sinh hoạt Thơ Nhạc, Ra Mắt Sách do các hội văn học nghệ thuật tổ chức.

ͼ  Từng là Xướng Ngôn Viên Đài Saigon Radio Orlando, Đài truyền hình VNTV (Cable 98).

ͼ  Hội Viên Hội Văn Nghệ Tự Do.

ͼ Hội Viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Đông Nam Hoa Kỳ.

ͼ  Thành viên Ủy Ban Đặc Nhiệm Tu Chính Nội Quy Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kỳ Đại Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại 9 (2011).

ͼ Nguyên Thủ Quỹ Ban Đại Diện VBVNHN Vùng Đông Nam Hoa Kỳ.

ͼ  Đại biểu Đại Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kỳ 10 vào tháng 12-2014 ở Westminster, California.

Tác phẩm:  

Tri Kỷ
Tịnh Tâm Thư (ebook)
Nhiều CD đọc truyện và ca nhạc

__________________________________________________