VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI

VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE

 

Hiển dương những Tiếng Nói của Lương Tâm và các Tiếng Lòng Vang Vọng của người Việt Nam khắp thế giới.
Promote the Voices of Conscience and the
Echoes of Compassion of Vietnamese across the Globe.

Chào Mừng . Welcome 

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là Trung Tâm thành viên chánh thức của PEN International (Văn Bút Quốc Tế) và là tổ chức duy nhất của Việt Nam Cộng Hòa còn hiện hữu hoạt động. 

Hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là những  nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, chủ bút và ký giả, v.v., trên khắp thế giới yêu chuộng tự do dân chủ và hiển dương các nét đẹp cao quý của nền văn hóa Việt Nam. 

Biểu tượng tinh thần của hội viên VBVNHN là quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa được hiển dương nhằm vinh danh các quyền tự do căn bản trong đó có quyền tự do sáng tác của người cầm bút.
  

Việt Ngữ ►

The Vietnamese Abroad PEN Centre is an organization of writers, poets, artists, musicians and literary composers, etc., from across the globe. 

The Vietnamese Abroad PEN Centre was founded in June 1978 to promote solidarity among members, to promote Vietnamese literature and to voice deep concern for human rights violations, especially those oppressive campaigns against writers in Vietnam. 

The Vietnamese Abroad PEN Centre has been an official member Centre of PEN International since 1979.

English Section ►